Zásady ochrany osobních údajů

Dovolujeme si vás níže informovat o zpracování vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro jiné osoby s námi spolupracující. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 05. 2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Alena Vídeňská, IČ: 04929187, se sídlem Pod Saharou 714, 252 66 Libčice nad Vltavou, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, Spisová značka: OOZU/2673/2016/Se, vedená u rejstříkového soudu v Praze

2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování: Mgr. Alena Vídeňská, IČ: 04929187, se sídlem Pod Saharou 714, 252 66 Libčice nad Vltavou
adresa elektronické pošty: aja@alenavidenska.cz

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. nařízení.

4. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail nebo telefon, dle toho, jaký z uvedených kontaktních údajů vložíte do kontaktního formuláře. Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které budou obsaženy v textu vaší zprávy.
Dále budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Bližší informace ohledně cookies zpracovávaných na naší internetové stránce jsou dostupné zde.
Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech zcela a vždy dobrovolné.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Účel, právní základ a doba zprac​ování

Všechny osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem s vámi komunikovat ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední naší společné komunikace. Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem předložení nabídky, smluvení schůzky příp. pro další běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťují řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, aplikací či služeb.

7. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

  • právo žádat o přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
  • právo na výmaz nebo opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
  • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu;
  • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR);
  • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
  • Právo podat stížnost. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno

Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností se můžete obrátit na Mgr. Alenu Vídeňskou prostřednictvím e-mailu aja@alenavidenska.cz nebo písemně na adrese Pod Saharou 714, 252 66 Libčice nad Vltavou

Nejnovější aktuality

Sportovně – relaxační víkend duben 2020

Sportovně – relaxační víkend duben 2020

Chceš zažít kupu srandy, zábavu při cvičení, relax ve wellnessu, odpočinout si od svého chlapa nebo prostě jen na chvíli vypnout? Tak pojeď se mnou a s partou super lidí na sportovní víkend. Bude cvičení, procházka, dobré jídlo, fitko, víno, legrace.  Cvičíme 17.-...

Houbami na imunitu!

Houbami na imunitu!

Na podzim jsou sice naše lesy plné báječných hříbků a hřibů, které skvěle chutnají v celé škále různých receptů, ale věděli jste, že existují i houby, díky kterým můžeme skvěle posílit naše zdraví? Nepochází bohužel z našich luhů a hájů, jsou trochu exotičtějšího...

3 nejčastější chyby v jídelníčku dietářky

3 nejčastější chyby v jídelníčku dietářky

Věčné diety? To jsou stále ty stejné chyby, stále ty stejné otázky..... Jo-jo efekty vám nejsou cizí, zhubnete, pak zase přiberete. Trpí tak nejen vaše tělo, ale i psychika. Jaké jsou nejčastější chyby při dietě? Vynechání večeře Největší chybu, kterou můžete v dietě...

Cviky na dlouhé cestování

Cviky na dlouhé cestování

I s přicházejícím podzimem často odjíždíme na naše zasloužené dovolené, kde se těšíme na odpočinek. Před tím než ale ulehneme pod slunečník na pláž, nebo vyšlápneme na pořádnou túru, nás čeká někdy mnoha hodinová cesta do místa pobytu. Někomu se při představě dlouhého...

Jak na ochablé paže? Zacvič si mé cviky!

Jak na ochablé paže? Zacvič si mé cviky!

Krásné paže nepotřebujeme jen do letních šatů, ale měli bychom na nich pracovat po celý rok. Všímáte si na ulici žen, které mají pevné naposilované paže? Nic jim "neplandá", když se chytnout v MHD za madla, nic jim neforemně "nelítá" při každém rychlejším pohybu....